FT H1
0 : 1/2 0.86 2 3/4 0.81 0 : 1/4 0.98 1 1/4 -0.92
-0.94 -0.91 0.9 0.8
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Lịch sử đối đầu

Dữ liệu đang được cập nhật...
Sion 0-0 Liverpoo: Hoàn thành mục tiêu
Sion 0-0 Liverpoo: Hoàn thành mục tiêu
Liverpool 1-1 Sion: Màu đỏ nhạt nhòa
Liverpool 1-1 Sion: Màu đỏ nhạt nhòa