Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Lịch sử đối đầu

Dữ liệu đang được cập nhật...
Montpellier 2-2 Dijon (Vòng 30 Ligue 1 2017/18)
Montpellier 2-2 Dijon (Vòng 30 Ligue 1 2017/18)
Dijon 1-1 Amiens (Vòng 29 Ligue 1 2017/18)
Dijon 1-1 Amiens (Vòng 29 Ligue 1 2017/18)
Saint-Etienne 2-2 Dijon (Vòng 28 Ligue 1 2017/18)
Saint-Etienne 2-2 Dijon (Vòng 28 Ligue 1 2017/18)
Dijon 2-0 Caen (Vòng 27 Ligue 1 2017/18)
Dijon 2-0 Caen (Vòng 27 Ligue 1 2017/18)
Troyes 0-0 Dijon (Vòng 26 Ligue 1 2017/18)
Troyes 0-0 Dijon (Vòng 26 Ligue 1 2017/18)
Monaco 4-0 Dijon (Vòng 26 Ligue 1 2017/18)
Monaco 4-0 Dijon (Vòng 26 Ligue 1 2017/18)
Dijon 2-1 Rennes (Vòng 23 Ligue 1 2017/18)
Dijon 2-1 Rennes (Vòng 23 Ligue 1 2017/18)
Strasbourg 3-2 Dijon (Vòng 22 Ligue 1 2017/18)
Strasbourg 3-2 Dijon (Vòng 22 Ligue 1 2017/18)
PSG 8-0 Dijon (Vòng 21 Ligue 1 2017/18)
PSG 8-0 Dijon (Vòng 21 Ligue 1 2017/18)
Dijon 1-1 Metz (Vòng 20 Ligue 1 2017/18)
Dijon 1-1 Metz (Vòng 20 Ligue 1 2017/18)