Kết quả xổ số miền nam ngày 27-10-2020

Đặc biệt ...
Giải nhất ...
Giải nhì ...
Giải ba ... ...
Giải tư ... ... ... ...
... ... ...
Giải năm ...
Giải sáu ... ... ...
Giải bảy ...
Giải tám ...

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thống kê đến ngày 28/10/2020

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
56
42 Lần
55
14 Lần
99
12 Lần
24
11 Lần
02
11 Lần
84
11 Lần
76
11 Lần
71
11 Lần
67
10 Lần
18
10 Lần
38
10 Lần
48
10 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
74
4 Lần
19
4 Lần
89
4 Lần
97
4 Lần
78
3 Lần
50
3 Lần
59
3 Lần
22
3 Lần
31
3 Lần
07
3 Lần
92
3 Lần
23
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
08
2 Ngày
47
2 Ngày
56
33 Ngày
76
3 Ngày
Đặc biệt 016853
Giải nhất 78137
Giải nhì 32626
Giải ba 40598 90934
Giải tư 98932 16282 59566 68896
35897 37196 37991
Giải năm 3055
Giải sáu 0848 8993 6380
Giải bảy 476
Giải tám 01

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0 01
1
2 26
3 32, 34, 37
4 48
5 53, 55
6 66
7 76
8 80, 82
9 91, 93, 96, 96, 97, 98
Đuôi Loto
0 80
1 01, 91
2 32, 82
3 53, 93
4 34
5 55
6 26, 66, 76, 96, 96
7 37, 97
8 48, 98
9

Thống kê đến ngày 28/10/2020

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
56
24 Lần
36
19 Lần
34
18 Lần
07
12 Lần
84
12 Lần
32
11 Lần
35
11 Lần
08
11 Lần
66
10 Lần
63
10 Lần
23
10 Lần
42
9 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
47
3 Lần
09
2 Lần
44
2 Lần
49
2 Lần
77
2 Lần
41
2 Lần
67
2 Lần
28
2 Lần
69
2 Lần
11
2 Lần
87
2 Lần
79
1 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
48
4 Ngày
56
21 Ngày
66
3 Ngày
93
2 Ngày
98
2 Ngày
Đặc biệt 928537
Giải nhất 57874
Giải nhì 64829
Giải ba 30288 79449
Giải tư 49783 48999 95740 24458
14640 57521 02969
Giải năm 3719
Giải sáu 8023 5624 6676
Giải bảy 741
Giải tám 45

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0
1 19
2 21, 23, 24, 29
3 37
4 40, 40, 41, 45, 49
5 58
6 69
7 74, 76
8 83, 88
9 99
Đuôi Loto
0 40, 40
1 21, 41
2
3 23, 83
4 24, 74
5 45
6 76
7 37
8 58, 88
9 19, 29, 49, 69, 99

Thống kê đến ngày 28/10/2020

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
56
35 Lần
43
15 Lần
51
14 Lần
30
13 Lần
87
13 Lần
03
12 Lần
72
12 Lần
52
11 Lần
44
11 Lần
76
11 Lần
00
11 Lần
70
11 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
38
4 Lần
26
4 Lần
22
4 Lần
75
4 Lần
74
3 Lần
82
3 Lần
83
3 Lần
32
3 Lần
78
3 Lần
67
2 Lần
91
2 Lần
18
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
29
2 Ngày
56
21 Ngày
58
3 Ngày
76
2 Ngày