Kết quả xổ số miền nam ngày 20-01-2019

Đặc biệt 325576
Giải nhất 11370
Giải nhì 72465
Giải ba 92635 01328
Giải tư 06575 99396 71522 34202
05808 30251 18782
Giải năm 8488
Giải sáu 9112 5087 7750
Giải bảy 834
Giải tám 67

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0 02, 08
1 12
2 22, 28
3 34, 35
4
5 50, 51
6 65, 67
7 70, 75, 76
8 82, 87, 88
9 96
Đuôi Loto
0 50, 70
1 51
2 02, 12, 22, 82
3
4 34
5 35, 65, 75
6 76, 96
7 67, 87
8 08, 28, 88
9

Thống kê đến ngày 20/01/2019

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
31
15 Lần
36
15 Lần
79
14 Lần
68
14 Lần
60
14 Lần
83
13 Lần
63
12 Lần
58
12 Lần
85
12 Lần
24
11 Lần
95
11 Lần
54
11 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
40
4 Lần
17
4 Lần
87
4 Lần
14
4 Lần
11
4 Lần
48
3 Lần
61
3 Lần
37
3 Lần
29
3 Lần
73
2 Lần
89
2 Lần
98
1 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
12
2 Ngày
67
2 Ngày
Đặc biệt 922234
Giải nhất 26455
Giải nhì 23992
Giải ba 55484 56335
Giải tư 54769 54025 20691 66988
85666 52263 26380
Giải năm 0638
Giải sáu 0876 7857 3922
Giải bảy 477
Giải tám 58

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0
1
2 22, 25
3 34, 35, 38
4
5 55, 57, 58
6 63, 66, 69
7 76, 77
8 80, 84, 88
9 91, 92
Đuôi Loto
0 80
1 91
2 22, 92
3 63
4 34, 84
5 25, 35, 55
6 66, 76
7 57, 77
8 38, 58, 88
9 69

Thống kê đến ngày 20/01/2019

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
61
18 Lần
42
15 Lần
71
13 Lần
34
12 Lần
52
12 Lần
95
12 Lần
26
11 Lần
47
11 Lần
33
11 Lần
29
11 Lần
46
11 Lần
19
11 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
87
4 Lần
09
3 Lần
97
3 Lần
17
3 Lần
89
3 Lần
45
3 Lần
79
3 Lần
62
3 Lần
02
2 Lần
13
2 Lần
30
2 Lần
70
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
22
2 Ngày
58
2 Ngày
66
2 Ngày
88
3 Ngày
Đặc biệt 339619
Giải nhất 01738
Giải nhì 51709
Giải ba 49262 92449
Giải tư 00301 81468 53807 72242
12801 64158 08775
Giải năm 4691
Giải sáu 4386 9571 4615
Giải bảy 655
Giải tám 03

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0 01, 01, 03, 07, 09
1 15, 19
2
3 38
4 42, 49
5 55, 58
6 62, 68
7 71, 75
8 86
9 91
Đuôi Loto
0
1 01, 01, 71, 91
2 42, 62
3 03
4
5 15, 55, 75
6 86
7 07
8 38, 58, 68
9 09, 19, 49

Thống kê đến ngày 20/01/2019

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
89
17 Lần
51
16 Lần
99
13 Lần
93
13 Lần
96
12 Lần
52
12 Lần
87
12 Lần
81
11 Lần
13
11 Lần
57
11 Lần
49
11 Lần
16
10 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
73
4 Lần
53
4 Lần
74
3 Lần
32
3 Lần
70
3 Lần
95
3 Lần
33
2 Lần
97
2 Lần
22
2 Lần
48
2 Lần
77
2 Lần
43
1 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
19
2 Ngày
55
2 Ngày
68
2 Ngày
91
2 Ngày