Kết quả xổ số miền nam ngày 04-05-2020

Đặc biệt 057036
Giải nhất 00485
Giải nhì 18884
Giải ba 85191 62835
Giải tư 81619 77199 46433 56591
15211 61194 85633
Giải năm 1354
Giải sáu 4454 7045 7239
Giải bảy 513
Giải tám 14

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0
1 11, 13, 14, 19
2
3 33, 33, 35, 36, 39
4 45
5 54, 54
6
7
8 84, 85
9 91, 91, 94, 99
Đuôi Loto
0
1 11, 91, 91
2
3 13, 33, 33
4 14, 54, 54, 84, 94
5 35, 45, 85
6 36
7
8
9 19, 39, 99

Thống kê đến ngày 02/06/2020

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
58
17 Lần
54
16 Lần
03
14 Lần
87
14 Lần
46
13 Lần
88
13 Lần
02
13 Lần
71
12 Lần
77
12 Lần
45
12 Lần
97
11 Lần
48
11 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
38
4 Lần
89
4 Lần
43
3 Lần
53
3 Lần
00
3 Lần
16
3 Lần
80
3 Lần
55
3 Lần
40
2 Lần
20
2 Lần
36
1 Lần
92
1 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
13
5 Ngày
45
5 Ngày
54
9 Ngày
85
5 Ngày
Đặc biệt 594533
Giải nhất 93387
Giải nhì 10597
Giải ba 84872 35429
Giải tư 75506 32530 13572 39383
85705 23152 87295
Giải năm 1471
Giải sáu 0648 4093 6457
Giải bảy 016
Giải tám 77

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0 05, 06
1 16
2 29
3 30, 33
4 48
5 52, 57
6
7 71, 72, 72, 77
8 83, 87
9 93, 95, 97
Đuôi Loto
0 30
1 71
2 52, 72, 72
3 33, 83, 93
4
5 05, 95
6 06, 16
7 57, 77, 87, 97
8 48
9 29

Thống kê đến ngày 02/06/2020

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
78
18 Lần
56
16 Lần
88
14 Lần
03
14 Lần
32
14 Lần
85
13 Lần
82
13 Lần
52
13 Lần
23
12 Lần
50
11 Lần
00
11 Lần
70
11 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
22
3 Lần
99
3 Lần
13
3 Lần
94
3 Lần
11
3 Lần
10
3 Lần
87
2 Lần
43
2 Lần
47
2 Lần
35
2 Lần
55
1 Lần
15
1 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
52
5 Ngày
56
6 Ngày
Đặc biệt 534833
Giải nhất 25080
Giải nhì 33617
Giải ba 31073 88506
Giải tư 87062 18986 25127 68813
23244 65922 15420
Giải năm 7421
Giải sáu 1515 6533 9735
Giải bảy 141
Giải tám 57

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0 06
1 13, 15, 17
2 20, 21, 22, 27
3 33, 33, 35
4 41, 44
5 57
6 62
7 73
8 80, 86
9
Đuôi Loto
0 20, 80
1 21, 41
2 22, 62
3 13, 33, 33, 73
4 44
5 15, 35
6 06, 86
7 17, 27, 57
8
9

Thống kê đến ngày 02/06/2020

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
30
17 Lần
84
13 Lần
21
13 Lần
65
12 Lần
76
11 Lần
20
11 Lần
33
11 Lần
97
11 Lần
22
11 Lần
66
11 Lần
46
10 Lần
72
10 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
52
4 Lần
42
4 Lần
25
3 Lần
01
3 Lần
06
3 Lần
71
3 Lần
69
3 Lần
35
3 Lần
10
3 Lần
60
2 Lần
29
2 Lần
68
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
22
4 Ngày