Kết quả xổ số miền nam ngày 26-03-2019

Đặc biệt 241228
Giải nhất 87096
Giải nhì 20949
Giải ba 32166 82621
Giải tư 43222 46437 10451 65717
99076 50230 46351
Giải năm 2713
Giải sáu 8132 0768 3566
Giải bảy 324
Giải tám 25

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0
1 13, 17
2 21, 22, 24, 25, 28
3 30, 32, 37
4 49
5 51, 51
6 66, 66, 68
7 76
8
9 96
Đuôi Loto
0 30
1 21, 51, 51
2 22, 32
3 13
4 24
5 25
6 66, 66, 76, 96
7 17, 37
8 28, 68
9 49

Thống kê đến ngày 26/03/2019

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
58
16 Lần
59
15 Lần
96
15 Lần
41
14 Lần
32
13 Lần
53
12 Lần
35
12 Lần
38
12 Lần
07
11 Lần
00
11 Lần
12
10 Lần
34
10 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
85
4 Lần
82
4 Lần
01
4 Lần
25
4 Lần
29
4 Lần
99
4 Lần
80
4 Lần
71
3 Lần
88
3 Lần
16
3 Lần
26
3 Lần
72
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
24
2 Ngày
25
2 Ngày
32
2 Ngày
68
2 Ngày
Đặc biệt 242023
Giải nhất 18682
Giải nhì 91774
Giải ba 35699 57071
Giải tư 90266 08339 42726 23145
20134 71644 10772
Giải năm 0776
Giải sáu 3880 5088 6516
Giải bảy 808
Giải tám 73

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0 08
1 16
2 23, 26
3 34, 39
4 44, 45
5
6 66
7 71, 72, 73, 74, 76
8 80, 82, 88
9 99
Đuôi Loto
0 80
1 71
2 72, 82
3 23, 73
4 34, 44, 74
5 45
6 16, 26, 66, 76
7
8 08, 88
9 39, 99

Thống kê đến ngày 26/03/2019

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
27
16 Lần
51
15 Lần
11
15 Lần
34
12 Lần
39
12 Lần
88
11 Lần
18
11 Lần
67
11 Lần
45
11 Lần
68
10 Lần
53
10 Lần
49
10 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
87
4 Lần
92
4 Lần
05
4 Lần
47
3 Lần
40
3 Lần
83
3 Lần
66
3 Lần
84
3 Lần
64
2 Lần
15
2 Lần
06
2 Lần
35
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
16
2 Ngày
44
2 Ngày
71
2 Ngày
74
2 Ngày
Đặc biệt ...
Giải nhất ...
Giải nhì ...
Giải ba ... ...
Giải tư ... ... ... ...
... ... ...
Giải năm ...
Giải sáu ... ... ...
Giải bảy ...
Giải tám ...

Thống kê đầu đuôi

Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thống kê đến ngày 26/03/2019

12 bộ số ra nhiều nhất trong 40 lần quay
48
13 Lần
14
13 Lần
23
11 Lần
31
11 Lần
85
11 Lần
80
11 Lần
34
11 Lần
92
11 Lần
03
11 Lần
13
10 Lần
76
10 Lần
74
10 Lần
12 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay
60
5 Lần
79
5 Lần
94
4 Lần
27
4 Lần
37
4 Lần
40
4 Lần
55
4 Lần
82
3 Lần
15
3 Lần
59
3 Lần
04
3 Lần
83
2 Lần
Các bộ số ra liên tục (Lô Lặp)
31
3 Ngày
52
4 Ngày