FT H1
1/4 : 0 0.83 2 3/4 0.98 1/4 : 0 0.67 1 1/4 -0.89
-0.93 0.9 -0.79 0.77
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Lịch sử đối đầu

Dữ liệu đang được cập nhật...
Lazio 1-3 Torino (Vòng 16 Serie A 2017/18)
Lazio 1-3 Torino (Vòng 16 Serie A 2017/18)
Sampdoria 1-2 Lazio (Vòng 15 Serie A 2017/18)
Sampdoria 1-2 Lazio (Vòng 15 Serie A 2017/18)
Lazio 1-1 Fiorentina (Vòng 14 Serie A 2017/18)
Lazio 1-1 Fiorentina (Vòng 14 Serie A 2017/18)
Roma 2-1 Lazio (Vòng 13 Serie A 2017/18)
Roma 2-1 Lazio (Vòng 13 Serie A 2017/18)
Benevento 1-5 Lazio (Vòng 11 Serie A 2017/18)
Benevento 1-5 Lazio (Vòng 11 Serie A 2017/18)
Bologna 1-2 Lazio (Vòng 10 Serie A 2017/18)
Bologna 1-2 Lazio (Vòng 10 Serie A 2017/18)
Lazio 3-0 Cagliari (Vòng 9 Serie A 2017/18)
Lazio 3-0 Cagliari (Vòng 9 Serie A 2017/18)
Juventus 1-2 Lazio (Vòng 8 Serie A 2017/18)
Juventus 1-2 Lazio (Vòng 8 Serie A 2017/18)
Lazio 6-1 Sassuolo (Vòng 7 Serie A 2017/18)
Lazio 6-1 Sassuolo (Vòng 7 Serie A 2017/18)
Verona 0-3 Lazio (Vòng 6 Serie A 2017/18)
Verona 0-3 Lazio (Vòng 6 Serie A 2017/18)